De Tekstzetter - copy - content - translations
tekstwolkje (het) tekstballon

tekstwoord (het) 1 woord dat, uitdrukking die in een tekst (1) voortkomt 2 woord dat, woorden die tot tekst voor een preek dienen

tekstzet (de (m.)) (schaken) (bij de notatie) de werkelijk gespeelde zet (tgov. de eventueel daarbij gemaakte aantekening van een niet gespeelde variant die later wordt geanalyseerd)

tekstzetsel (het) (drukk.) zetsel van een tekst, tgov. notenzetsel

tekstzetter (de (m./v.); -s) persoon, personen in het bezit van de gave om voor elke vraag eenĀ geschikte en boeiende opeenvolging van correct opgestelde zinnenĀ te leveren

tekstzuivering (de (v.)) het verbeteren van een bedorven tekst (1), syn. emendatie

tektiet (de (m.); -en) glasachtige steen die hier en daar gevonden wordt en door sommigen als meteoriet werd beschouwd